Voor alle tandartsen gelden dezelfde, door de overheid, vastgestelde tarieven.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl
Mocht u specifieke vragen hebben dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de praktijk.

Facturen worden verstuurd via de factoring organisatie: Infomedics / UwNota
Meer informatie kunt u hier vinden.

De tarieven voor de tandtechniek vindt u hieronder:

tarieven tandtechniek